10 mõtet lastega peredele

Suur tänu Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajale Gerdale  teema püstitamise eest- mis läheb lastega peredel Elvas päriselt paremaks, kui te valimised võidate?

Alustama peaks sellest, et loodetavasti ei hakka meie valda juhtima üks valimisnimekiri vaid valla juhtimine eeldab osapoolte kokkuleppeid ja ühiseid eesmärke, seega saame kirjutada SDE Elva valla meeskonna mõtetest. Tõenäoliselt on lastega perede jaoks olulised teemad erinevad ka  ühinevate omavalitsuste lõikes.

Kõigi lastega perede jaoks on oluline, et nende lapsed saaksid üles kasvada turvalises keskkonnas ning nad saaksid hea hariduse. Tulenevalt ühinemislepingust jäävad kõik koolid, lasteaiad, huvikoolid, raamatukogukogud, rahvamajad ja muud allasutused alles.

  1. Lapsed peavad saama hea ja mitmekülgse hariduse kodulähedases koolis, selleks on vaja igasse kooli professionaalseid õpetajaid, mõnusat koolikeskkonda ja lahendad sündmusi. Soovime koolidesse juurde tekitada õppimist soodustavaid õppimispesasid. Lastel võiks koolis olla oma kapp, kuhu jätta õpikuid, et vähendada koolikoti raskust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste tervislikule toidule lasteaedades ja koolides. Usume, et tasuta hommikupuder suurendab kõigi laste õppimisvõimet ning annab hea ja tervisliku stardi koolipäevale.
  2. Iga laps peab saama endale lasteaiakoha lasteaias, kus on kaasaegne keskkond, professionaalne personal ja lahendad sündmused. Soovi korral pakume võimaluse õppida igas lasteaias läbi mängu võõrkeelt. Ühinemislepingus on kokku lepitud, et ehitatakse juurde Käärdi lasteaed.
  3. Nii koolides kui lasteaedades tuleb tähelepanu pöörata digiõppele. Läbimõeldud digiõpe muudab koolitunni huvitavamaks ning arendab nii õpilasi, õpetajaid kui lapsevanemaid. Selleks on mõistlik välja arendada digiõppe keskus, mis tegeleb õpetajate koolitamise ja võimaluste otsimisega.
  4. Leiame, et juba varakult tuleks alustada ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppega seda nii lasteaias, koolis kui huvitegevuses. Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpilaste õpimotivatsioon ja kujuneb tahan-suudan-teen eluhoiak. Varakult ettevõtlusõpet õppides õpivad lapsed oma raha koguma, investeerima, tulusid-kulusid planeerima ja säästma.
  5. Erivajadusega lapsed ja nende vanemad peavad saama vajalikku tuge ja nõustamist. Selleks tuleb luua tugiisikute võrgustik (ka perede tugiisikud) ja tugispetsialistide kompetentsikeskus. Vajalik tugispetsialistide teenus peab olema tagatud nii lasteaias kui koolis. Erivajadustega lastele mõeldud teenused võiksid olla kättesaadavad võimalikult kodulähedalt.
  6. Huviharidus peab olema kättesaadav ja valikuterohke igas piirkonnas. Igas piirkonnas võiks olla lastel võimalik valida endale mõni spordiala harrastamiseks, võimalus arendada oma musikaalselt külge ning tegeleda loodus- ja täppisteadustega. Maapiirkondas on suur probleem puudulik ühistransport. Koos ühistranspordi ja muude nutikate lahedustega tuleb muuta huvitegevus kättesaadavaks kõigile lastele.
  7. Igas piirkonnas peaksid olema noortekeskused, kuhu noored tahavad minna ja kus neile pakutakse ka võimalusi erinevates projektides kaasa lüüa.
  8. Elva ujulaga spordihoone pakub võimalusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks paljudele lastele ja peredele. Aga me peame looma sportimiseks vajalikke perekeskseid terviseväljakuid ja -radasid üle valla.
  9. Kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisel peame mõtlema rohkem lastele ja peredele. Et oleks võimalik kogu perega mõnusasti aega veeta olgu siis sportides või kultuuri nautides.
  10. Lastel peab olema võimalus õues mängida igas valla piirkonnas, selleks loome avalikku ruumi põnevaid mänguväljakuid.
Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


*