Terje Korss: Me kõik jääme vanaks…

Palupera vallavanem Terje Korss kirjutas loo koduteenuse ja tugiisiku teenuse arendamisest Valgamaal. Teema on aktuaalne ja oluline ka tulevases Elva vallas.


ME KÕIK JÄÄME VANAKS….
….on laulusõnad elust enesest. Ja siis me vajame veelgi enam oma lähedaste, naabrite, kogukonna, valla, riigi jt toetust, muutudes hooldusvajadusega inimeseks seaduse terminina. Toetust vajavad nooremadki, kel tervist ja/või oskusi pole. Või olles hoopis hoolitseja, hoolduskoormusega isiku rollis, samas käia tööl, tasuda eluks vajaliku eest ja püsida ise.
Palupera vald alustas koos naabervaldadega Valgamaal 2-aastase projektiga “Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine”. Projekti taasesitamisele rahastajale tuleb mõelda ka sügisel, kui ollakse osa Elva vallast. Sest iga vald peab sotsiaalteenused tagama.

Koduteenuse eesmärk on hooldusvajadusega inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas, mis aitab tagada hoolduskoormusega inimesele võimaluse osaleda tööhõives.
Siia kuulub:
1) abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel või ostmise korraldamine;
2) abistamine toidu valmistamisel või toitlustamise korraldamine (näiteks sooja toidu koju tellimine vms);
3)esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine (sh perearsti visiidid, koduõendusteenus jms);
4) abistamine ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamistel, mis toetavad iseseisvat toimetulekut kodus (näiteks saatmine apteegis, pangas, arsti juures jms);
5) pesupesemise korraldamine;
6) suhtlemine kliendiga;
7) hooldustoimingud, mille hulka kuuluvad näiteks abistamine riietumisel, toitmisel, hügieenitoimingutel, ravimite manustamisel jms;
8) eluruumi esmase korrastamise korraldamine (näiteks abistamine prügi välja viimisel, põranda pühkimisel, toidunõude pesemisel jms);
9) küttepuudega varustamise korraldamine (näiteks vajadusel küttepuude eluruumi toomine, kütmine, tuha välja viimine);
10) veevärgi puudumisel vee tuppa toomise ja heitvete väljaviimise korraldamine eluruumist;
11) vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool kodu asjaajamisteks;
12) muud toetavad tegevused: sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevaelu toimingute sooritamiseks jms.

Tugiisikuteenuse eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku tagamine, mis aitab tagada tööealisele erivajadustega inimesele võimaluse osaleda tööhõives. Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadustega inimesed, kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
Siia kuulub:
1) individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;
2) motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene erivajadustest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule;
3) juhendamine ja abistamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises (näiteks saatmine töökohas, ametiasutuses, haiglas, kaupluses vm asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel;
4) vajadusel tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta;
5) vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning kliendi abistamine transporditeenuse tarbimise raames;
6) vajadusel seostamine teiste vajalike sotsiaal-, tervishoiu- või tööturuteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;
7) vajadusel abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Koduteenuse ja tugiisikuteenuse pakkujate konkursile laekus hulgaliselt avaldusi. Peagi asutakse osa neist koolitama, et olla sügisel valmis reaalselt ka teenuseid pakkuma.
On aeg mõelda ka neile, kes vajavad teenust. Oled see sa ise, sinu lähedane, kogukonnaliige? Küsi, uuri, mõtle järele, paku. Iga juhtum on omanäoline ja paraku ajas ka muutuv. Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) poolt lähtudes hooldusvajadusega inimese kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust. Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja üldjuhul hooldusvajadusega inimese kodus. Tugiisikuteenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40 tundi kalendrikuus. Tugiisikuteenust osutatakse samuti üldjuhul tööpäevadel.

…IGA UUS PÄEV LOOB VÕIMALUSI AVASTADA MAAILMA, KÄIMATA TEED ON OOTAMAS VEEL MEID…. (Sven Lõhmuse laulusõnad).

Lugu ilmus Elva Postipoisis 17.06.2017

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


*