SDE Tartu Linnavolikogus

Gea Kangilaski

Analüütik

E-mail: geakoverjalg@gmail.com

Tel: 5213295

Fraktsiooni esimees

Arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees

 

Kadri Leetmaa

Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur
E-mail: kadri.leetmaa@gmail.com

Tel: 55 694019

Revisjonikomisjoni esimees

 

Marju Lauristin

Tartu Ülikooli emeriitprofessor

E-mail: marju.lauristin@ut.ee

Tel: 5138669

Hariduskomisjoni aseesimees

 

Heljo Pikhof

Riigikogu liige, jurist

E-mail: heljo.pikhof@riigikogu.ee

Tel: 5119637

Sotsiaalkomisjoni liige

 

 

Ott Maidre

Õpetaja

E-mail: ott.maidre@gmail.com

Tel: 5534717

Linnavarakomisjoni liige

 

 

Lemmit Kaplinski

Eesti Trükimuuseumi juhataja
E-mail: lemmit@tartuensis.com

Tel: 511 86 19

Fraktsiooni aseesimees

Kultuurikomisjoni liige

Martin Hallik

TÜ raamatukogu direktor

E-mail: martin.hallik@ut.ee

Tel: 515 38 53

Majanduskomisjoni liige

Jarno Laur

Tartu vallavanem

E-mail: jarno.laur@gmail.com

Tel: 516 78 79

Rahanduskomisjoni liige