Tag Archives: abilinnapea

Jaan Õunapuu: Tartus on mängureeglid paigas

  Tartu volikogu arutab                  Jaan Õu­­napuu ra­­han­­dusvald­­kon­­na abilinnapeaks nimetamist neljapäevasel istungil.     Miks te tahate saada Tartu abilinnapeaks, pärast kõiki neid seniseid ameteid? Mu elus on taasiseseisvumisest peale olnud tõepoolest erinevaid ameteid, alates Luunja vallavanemast, siis kümme aastat Tartus maavanem, neli aastat kahes valitsuses regionaalminister ja kolmes riigikogu koosseisus. Olen igapäevaste tegemiste tõttu kursis Tartu eluoluga. Olen viimasel ajal meenutanud aastaid 1994–1996, kui olin saanud maavanemaks ja kõige aktuaalsem teema oli omandi- ja maareform. Tollel ajal võttis Tartu maavalitsus ka Tartu linna omandi- ja maaküsimused enda vastutusalasse, linnapeadega oli palju suhtlust. Väino Kull küsis, kui palju tööpäevast kulub Tartu asjadele, julgesin arvata, et 60 protsenti päevast. Ega ma ole Tartust kadunud, elan Tartu piiri ääres, tõsi küll, Tartu vallas. See side, mis aastast 1977 on tekkinud, kui tulin tolleaegsesse EPAsse (praegu maaülikool – toim) õppima, on kogu aeg olnud. Ma ei pea end Tartus võõraks, siin on piisavalt inimesi, kes on mu käe­­käiguga kursis. Seda näitasid ka kohtumised koalitsioonipartneritega – pikalt seal ei läinud.

Abilinnapea Kajar Lember paneb ameti maha

Tartu sotsiaaldemokraadist abilinnapea Kajar Lember ütles eile volikogus selgelt välja sõnumi, mida kuluaarides on räägitud juba nädalaid: ta paneb ameti maha ja keskendub eraärile. Palun selgitage, mis on ametist lahkumise põhjus nüüd, kui valimisteni on jäänud umbes aasta? Põhjus on selles, et linn korraldab lähiajal Raadil mitmete potentsiaalsete arendusobjektide ideekonkursi, et Raadi ümbrus korda teha. Olen otsustanud, et tahan ühe oma ideega osaleda. Leian, et konkursist osavõtt tekitaks huvide konflikti, olengi seetõttu otsustanud abilinnapea ameti maha panna ja mingiks ajaks keskenduda erasektorile. Idees, millega ma välja tulen, ei ole ka ühtpidi midagi maailma muutvat, oleme varemgi mõelnud sama asjaga Raadi peale, aga pigem vallamaadele teisel pool lennuvälja, et tekitada sinna kogu pere turismiobjekti. Nüüd, mil Roosi tänava lennuangaaride rendilepingust ootamatult loobuti ja need lähevad konkursile, avanes uus võimalus. Kahte jumalat on korraga raske teenida ja valik on praegu selline. Kavatsen siiski mitte ära kaduda ja jätkan Tartu volikogu liikmena. Kuidas hindate oma senist aega Tartu linnavalitsuses? Mulle on need kaks ja pool aastat olnud väga vinged aastad ja loodan parima võimaliku jälje maha jätta. Kahju on lahkumisel sellest, et meil on väga hea punt, linnavalitsus on väga hästi toiminud, Tartu asja ajamisel pole olnud vahet, millisest erakonnast keegi on ja kuidas koalitsioon on kokku pandud.