Tag Archives: õpetajate

Toomas Jürgenstein: õpetajate suur ülesanne

Tundub, et suve hakul Riigikogus tehtud põhi­kooli- ja gümnaasiumi­seaduse parandused on murendanud hariduse tõsiseltvõetavust. Ehkki õpetamine peaks olema stabiilne protsess, olen viimasel ajal püüdnud iga õppeaasta eel sõnastada õpetaja vaatenurgast pisut aktuaalsemat prioritee­ti, mille ümber meetodeid, rõ­huasetusi ja näiteid koondada.

Heljo Pikhof: palgatõus nii õpilase kui ka õpetaja arvelt

Aastataguse õpetajate streigi peale ei jäänud valitsusel muud üle kui lubada: tõstame kooliõpetajate alampalka. Käesolevaks aastaks on valitsus alampalga suuruseks nimetanud 715 eurot. Linnuke kirjas! Paraku on selle linnukese hind vaevu võrseid ajanud kooli tugiteenuste süsteemi lõhkumine ning koolipidajate ja koolmeistrite täielik teadmatus, mida toob homne päev.